Over Top

Stichting Talent ontmoet Praktijk (TOP) actief is in 2014 ontstaan door een samenwerkingsverband van Stichting JA (Jongeren Activering) en stichting Sensus (Senior Super Star).

Onze missie: Het bevorderen van talentontwikkeling van jong tot oud.

Onze visie: Talentontwikkeling wordt bereikt door ontmoeting, beleving en ervaring van de praktijk.

Onze doelen.

  • Bevorderen van een veilige (verkeers) mobiliteit.
  • Voorkomen van schooluitval.
  • (Her) plaatsing in het arbeidsproces.
  • Bevorderen van de participatie aan de samenleving van jong tot oud.

De stichting tracht deze doelen te bereiken door het inzetten van rolmodellen en/ of het bieden van kennisoverdracht uit het bedrijfsleven evenals het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten; waaronder cursussen, workshops, trainingen, stages en opleidingen, al dan niet in samenwerking met derden.

Stichting TOP actief heeft tevens een ANBI status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. ANBI 2014-2015 TOP actief

Deelgebieden zijn hierbij (of projectmatig loopt nu)

  • TOP workshops: Kennisoverdracht door het bedrijfsleven aan jong en oud gerelateerd aan studie, stage, werkervaringsplaatsen en het organiseren van bijeenkomsten tussen werkgevers en werkzoekenden om te matchen richting werk.
  • TOP Verkeerseducatie: het bevorderen van verkeersveiligheid d.m.v. leuke en leerzame cursussen.

Onze partners

10 voor 5

Mangenius

DressTOImpress

Woonwaard

Vlieg Advies Groep

Bibliotheek Kennemerwaard

Hogeschool InHolland

HFM Presteren is Mensenwerk

Gemeente Alkmaar

Nic Oud Direct Mail

Groot in Verkeerseducatie

Herke ICT Group

Erkamp Boot Willemse Notarissen

Wim Boekel

Tanger Advocaten

Tienko, meester in verbinden

Andrť PiŽl

Geen Punt Studio

P.E.M Tergau Advies en Interimmanagement

Proyect

EY Building a better working world

PDZ Uitzendbureau

Easy Cloud Computing

Holland Media Combinatie

Sweco

IGNIUS

ABNAMRO

P.J. Koper Vastgoed BV

RABO

Mikpunt

QPQ

Worldwebdesign

Evean

Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders

Trans4mate

Creatie & design: Worldwebdesign