Over Top

Stichting Talent ontmoet Praktijk (TOP) actief is in 2014 ontstaan door een samenwerkingsverband van Stichting JA (Jongeren Activering) en stichting Sensus (Senior Super Star).

Onze missie: Het bevorderen van talentontwikkeling van jong tot oud.

Onze visie: Talentontwikkeling wordt bereikt door ontmoeting, beleving en ervaring van de praktijk.

Onze doelen.

  • Bevorderen van een veilige (verkeers) mobiliteit.
  • Voorkomen van schooluitval.
  • (Her) plaatsing in het arbeidsproces.
  • Bevorderen van de participatie aan de samenleving van jong tot oud.

De stichting tracht deze doelen te bereiken door het inzetten van rolmodellen en/ of het bieden van kennisoverdracht uit het bedrijfsleven evenals het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten; waaronder cursussen, workshops, trainingen, stages en opleidingen, al dan niet in samenwerking met derden.

Stichting TOP actief heeft tevens een ANBI status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. ANBI 2014-2015 TOP actief

Deelgebieden zijn hierbij (of projectmatig loopt nu)

  • TOP workshops: Kennisoverdracht door het bedrijfsleven aan jong en oud gerelateerd aan studie, stage, werkervaringsplaatsen en het organiseren van bijeenkomsten tussen werkgevers en werkzoekenden om te matchen richting werk.
  • TOP Verkeerseducatie: het bevorderen van verkeersveiligheid d.m.v. leuke en leerzame cursussen.

Onze partners

Nic Oud Direct Mail

Bibliotheek Kennemerwaard

Tanger Advocaten

Mikpunt

Woonwaard

Evean

P.J. Koper Vastgoed BV

ABNAMRO

10 voor 5

Easy Cloud Computing

Sweco

Geen Punt Studio

EY Building a better working world

Wim Boekel

Hogeschool InHolland

Worldwebdesign

QPQ

Proyect

Andrť PiŽl

RABO

PDZ Uitzendbureau

Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders

Groot in Verkeerseducatie

Mangenius

Herke ICT Group

Gemeente Alkmaar

HFM Presteren is Mensenwerk

Trans4mate

DressTOImpress

Tienko, meester in verbinden

Vlieg Advies Groep

P.E.M Tergau Advies en Interimmanagement

Holland Media Combinatie

IGNIUS

Erkamp Boot Willemse Notarissen

Creatie & design: Worldwebdesign