Over Top

Stichting Talent ontmoet Praktijk (TOP) actief is in 2014 ontstaan door een samenwerkingsverband van Stichting JA (Jongeren Activering) en stichting Sensus (Senior Super Star).

Onze missie: Het bevorderen van talentontwikkeling van jong tot oud.

Onze visie: Talentontwikkeling wordt bereikt door ontmoeting, beleving en ervaring van de praktijk.

Onze doelen.

  • Bevorderen van een veilige (verkeers) mobiliteit.
  • Voorkomen van schooluitval.
  • (Her) plaatsing in het arbeidsproces.
  • Bevorderen van de participatie aan de samenleving van jong tot oud.

De stichting tracht deze doelen te bereiken door het inzetten van rolmodellen en/ of het bieden van kennisoverdracht uit het bedrijfsleven evenals het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten; waaronder cursussen, workshops, trainingen, stages en opleidingen, al dan niet in samenwerking met derden.

Stichting TOP actief heeft tevens een ANBI status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. ANBI 2014-2015 TOP actief

Deelgebieden zijn hierbij (of projectmatig loopt nu)

  • TOP workshops: Kennisoverdracht door het bedrijfsleven aan jong en oud gerelateerd aan studie, stage, werkervaringsplaatsen en het organiseren van bijeenkomsten tussen werkgevers en werkzoekenden om te matchen richting werk.
  • TOP Verkeerseducatie: het bevorderen van verkeersveiligheid d.m.v. leuke en leerzame cursussen.

Onze partners

Tienko, meester in verbinden

Nic Oud Direct Mail

Erkamp Boot Willemse Notarissen

Proyect

Worldwebdesign

Holland Media Combinatie

Groot in Verkeerseducatie

Bibliotheek Kennemerwaard

P.J. Koper Vastgoed BV

IGNIUS

Wim Boekel

Andrť PiŽl

Woonwaard

Sweco

Herke ICT Group

Hogeschool InHolland

Gemeente Alkmaar

ABNAMRO

Evean

QPQ

10 voor 5

Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders

Geen Punt Studio

P.E.M Tergau Advies en Interimmanagement

Easy Cloud Computing

HFM Presteren is Mensenwerk

PDZ Uitzendbureau

DressTOImpress

Mangenius

RABO

Trans4mate

Tanger Advocaten

Mikpunt

EY Building a better working world

Vlieg Advies Groep

Creatie & design: Worldwebdesign