Over Top

Stichting Talent ontmoet Praktijk (TOP) actief is in 2014 ontstaan door een samenwerkingsverband van Stichting JA (Jongeren Activering) en stichting Sensus (Senior Super Star).

Onze missie: Het bevorderen van talentontwikkeling van jong tot oud.

Onze visie: Talentontwikkeling wordt bereikt door ontmoeting, beleving en ervaring van de praktijk.

Onze doelen.

  • Bevorderen van een veilige (verkeers) mobiliteit.
  • Voorkomen van schooluitval.
  • (Her) plaatsing in het arbeidsproces.
  • Bevorderen van de participatie aan de samenleving van jong tot oud.

De stichting tracht deze doelen te bereiken door het inzetten van rolmodellen en/ of het bieden van kennisoverdracht uit het bedrijfsleven evenals het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten; waaronder cursussen, workshops, trainingen, stages en opleidingen, al dan niet in samenwerking met derden.

Stichting TOP actief heeft tevens een ANBI status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. ANBI 2014-2015 TOP actief

Deelgebieden zijn hierbij (of projectmatig loopt nu)

  • TOP workshops: Kennisoverdracht door het bedrijfsleven aan jong en oud gerelateerd aan studie, stage, werkervaringsplaatsen en het organiseren van bijeenkomsten tussen werkgevers en werkzoekenden om te matchen richting werk.
  • TOP Verkeerseducatie: het bevorderen van verkeersveiligheid d.m.v. leuke en leerzame cursussen.

Onze partners

Andrť PiŽl

Erkamp Boot Willemse Notarissen

Woonwaard

Hogeschool InHolland

Easy Cloud Computing

Sweco

IGNIUS

RABO

Proyect

Tanger Advocaten

Tienko, meester in verbinden

Worldwebdesign

HFM Presteren is Mensenwerk

Wim Boekel

Evean

Gemeente Alkmaar

Vlieg Advies Groep

P.E.M Tergau Advies en Interimmanagement

Groot in Verkeerseducatie

ABNAMRO

Mangenius

Geen Punt Studio

Trans4mate

QPQ

Holland Media Combinatie

DressTOImpress

Herke ICT Group

Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders

PDZ Uitzendbureau

Nic Oud Direct Mail

10 voor 5

Bibliotheek Kennemerwaard

EY Building a better working world

Mikpunt

P.J. Koper Vastgoed BV

Creatie & design: Worldwebdesign