Verkenning school - thuis route

Verkenning School Thuis Route


Voor leerlingen groep 8 basisonderwijs.


Leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan leggen meestal een langere weg af naar school dan in de basisschoolperiode. Een langere weg houdt in dat de leerlingen ook meer verschillende verkeerssituaties onderweg tegenkomen. Met de ervaringen die ze hebben opgedaan in hun basisschoolperiode moeten ze zich zien te redden in de nieuwe situatie. Dat op zich voor veel kinderen al heel moeilijk en vaak voelen zij zich dan ook onzeker. Wat het nog lastiger maakt en gevaarlijker maakt, is dat de kinderen voor het laatst verkeerstheorie hebben gehad in groep 7 van de basisschool. Veel regels zijn zij inmiddels vergeten en erger nog, voorrangsregels worden vaak verkeerd geÔnterpreteerd. Het gevolg is dat deze jonge pubers veel te vaak bij ernstige ongevallen betrokken raken en min of meer ernstig gewond raken.

De doelstelling van het project is positieve gedragsverandering met betrekking tot risicoperceptie, verhogen zelfbewustzijn met betrekking tot verkeersdeelname en realistische beoordeling van de eigen vaardigheden in relatie tot deelname aan het verkeer in bekende en onbekende verkeerssituaties.

In deze cursus gaan de leerlingen actief bezig met gevaarlijke verkeerssituaties op de route naar de nieuwe VO school. Door een leuke zelfstandige opdracht gaan de leerlingen op zoek naar de mogelijkheid om een verkeerssituatie veiliger te maken zonder dat de infrastructuur gewijzigd mag worden. Uiteindelijk komen de leerlingen uit op het aanpassen van hun eigen gedrag in deze situaties.
De cursus bestaat uit drie onderdelen van 45 minuten waarin de leerlingen in het tweede onderdeel op pad gaan met een digitale camera.

Voor informatie:

Groot in Verkeerseducatie
072-5746214 of 06-51866552
info@groot-in.nl

Onze partners

Groot in Verkeerseducatie

EY Building a better working world

PDZ Uitzendbureau

Andrť PiŽl

Proyect

Woonwaard

Worldwebdesign

P.J. Koper Vastgoed BV

Easy Cloud Computing

RABO

Trans4mate

Tienko, meester in verbinden

Mangenius

Wim Boekel

HFM Presteren is Mensenwerk

Vlieg Advies Groep

Nic Oud Direct Mail

Bibliotheek Kennemerwaard

Sweco

Holland Media Combinatie

IGNIUS

Gemeente Alkmaar

Evean

Erkamp Boot Willemse Notarissen

ABNAMRO

QPQ

DressTOImpress

Hogeschool InHolland

P.E.M Tergau Advies en Interimmanagement

Mikpunt

Herke ICT Group

10 voor 5

Geen Punt Studio

Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders

Tanger Advocaten

Creatie & design: Worldwebdesign