SINT

Bewust veilig op weg

In opdracht van TOP actief verzorgt het bedrijf Groot in Verkeerseducatie deze "opfris”cursus voor 60 plussers. Met SINT willen we aangepaste theoretische kennis en praktische vaardigheden bijbrengen om een veiligere verkeersdeelname van 60 plussers te bereiken.

De cursus bestaat uit een theoretisch en praktische gedeelte. Beide gedeeltes sluiten op elkaar aan en worden verzorgd door docenten en instructeurs die een WRM (wet onderricht motorvoertuigen) pas in hun bezit hebben en daarnaast ervaring hebben in faalangst en rijangst begeleiding.

Theorie.

In de theorie gaan wij niet uit van theoretische kennis waardoor men vragen bij foto’s goed kan beantwoorden. M.a.w. geen theoretische cursus met examen. In de Broem cursus is gebleken dat dit geen of nauwelijks effect heeft.

Wij gaan juist in op de toepasbaarheid van de regelgeving in de praktische verkeersdeelneming. Voorrang, vrije doorgang en rotondes zijn onderdelen waar senioren vaak moeite mee hebben. Dit komt door het afnemende vermogen van multitasken. Het kunnen filteren van belangrijke informatie voor het oplossen van de verkeersopgave. Dit resulteert in het mijden van bepaalde gebieden of wegen. Als men dan toch in een moeilijke situatie komt gaat men vaak uit stress verkeerde beslissingen nemen in het verkeer. Door te inventariseren in welke gebieden of op welke wegen de problemen liggen kunnen we hier uitleg over geven en helderheid scheppen. Daar er een standaard in regelgeving is kunnen de senioren het aangeleerde in meerdere soortgelijke situaties toepassen om tot een veiligere verkeersdeelname te komen.

Praktijk.

In de praktijk gaan we aan de slag met meervoudige verkeersopgaven en moeilijke en nieuwe situaties, denk aan turbo rotondes en drukke kruispunten. De docent van de theorie geeft de knelpunten aan de praktijkbegeleider door en gaat hiermee aan de slag in de praktijk. Vaak mijden 60 plussers diverse wegen of weggedeeltes uit angst en/of onkunde. Om deze reden werken we uitsluitend met faalangst en rijangst instructeurs. De praktijklessen worden uitsluitend uitgevoerd in de auto van de cursist.

Kosten.

Deelname theoriecursus  € 15,-.

Deelname praktijkrit       € 45,-.

Eventueel is er subsidie mogelijk, vraag naar de mogelijkheden.

Onze partners

Worldwebdesign

Mangenius

Gemeente Alkmaar

Nic Oud Direct Mail

Woonwaard

P.E.M Tergau Advies en Interimmanagement

ABNAMRO

Holland Media Combinatie

Mikpunt

10 voor 5

Herke ICT Group

Hogeschool InHolland

QPQ

EY Building a better working world

Vlieg Advies Groep

Proyect

Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders

IGNIUS

Erkamp Boot Willemse Notarissen

RABO

Tanger Advocaten

Bibliotheek Kennemerwaard

P.J. Koper Vastgoed BV

PDZ Uitzendbureau

Sweco

Tienko, meester in verbinden

Easy Cloud Computing

Evean

DressTOImpress

André Piël

Trans4mate

Groot in Verkeerseducatie

Geen Punt Studio

HFM Presteren is Mensenwerk

Wim Boekel

Creatie & design: Worldwebdesign